Kategorie:Kotouče

Z Wikipedia Pilové kotouče a nože
Přejít na: navigace, hledání

Výběr vhodného kotouče

V této kategorii nalezneme stručný návod, který nám napomůže k výběru nejvhodnějšího kotouče na konkrétní náš požadavek. Mnoho lidí si láme hlavu, který kotouč bude pro jeho situaci ten nejvhodnější a proto tento úvod bude zaměřen na jeho správný výběr. Dále zde bude možnost si vybrat ze seznamu uvedených kotoučů konkrétní typ a dočíst se o krátkém popisu a charakteristice daného kotoučů. Postupem času se jejich počet bude navyšovat. Ale teď zpět k správnému výběru kotouče. Nejdůležitějším faktorem bude zajisté řezaný materiál. Už tady tento první bod hraje velkou roli, jestli bude řezným materiálem dřevo různých tvarů, palivové, stavební, překližka a jim podobné nebo plasty, speciální materiály neželezné a železné kovy a mnoha dalších materiálů. Velkou roli jak u všech produktů hraje první dojem a to vzhled a kvalita kotouče. Už tento první pohled nám mnohé naznačí. Jak už mnoho lidí zjistilo, ne vždy levnější varianta je správná volba i z pohledu finančního. Protože nám ubírá z kvality samotného řezání a taky jeho životnost nedosahuje slíbených faktorů a mnoho dalších okolností vedoucí k výsledné nespokojenosti a většímu finančnímu úsilí vynaloženém na jeho údržbu. Dalším důležitým prvkem je samostatná povrchová úprava, která buď napomůže kvalitě a životnosti nebo v nejhorším případě podtrhne nekvalitu kotouče. Obyčejný kotouč se vyznačuje hrubým povrchem převážně bez povrchové úpravy. Materiálem je nejčastěji obyčejný plech, kdy u větších průměrů může docházet k problémům jako vlnění, kmitání nebo úplnému zakousnutí do řezného materiálu. Kvalitní kotouče jsou vyráběny z vysokopevnostní oceli o vysoké tvrdosti řezány laserem s co největší pevnostní. Kvalitu a vlastnosti navyšují ochranné povlaky. Na obrázku je znázorněn rozdíl mezi obyčejným kotoučem a kvalitním kotoučem z vysokopevnostní oceli. Dalším bodem je správná volba průměru pilového kotouče se řadí taky mezi jedny z těch nejdůležitějších bodů výběru. Její velikost by měla být volena dle informací výrobce stroje, kde je umístěn kotouč. Nikdy nevolte menší nebo větší kotouče než udává výrobce mohlo by dojít k oslabení funkcí bezpečnostních prvků. Důležitým prvkem je zajisté i tloušťka kotouče, která má vliv na rychlost řezu a zajisté i na prořez řezaného prvku. Udává se, že tenčí kotouč má rychlejší a kvalitnější řez, ale s rizikem výskytu vlnění, vibrací a prohřívání. Nejideálnější tloušťka je tedy 1,5 až 3,5 mm.Nejtenčí kotouče se uplatňují převážně u akumulátorových a pokosových pil, kde je potřeba rychlého a čistého řezání lišt a tenkých profilů.

Zuby kotouče

Po tělu kotouče jsou nejdůležitějším prvkem obklopující konce kotouče a jeho úkolem je co nejhladší průběh řezání. Řeč bude o zubech kotoučů, kde bude důležitým faktorem velikost a jejich připájení. U obyčejných kotoučů se setkáme s malou kvalitou a životností zubů. I když jsi myslíme, že jsme nějakou tu korunu na jeho koupě ušetřili tak realita je jiná. Kvalita práce bude mnohem obtížnější, namáhavější a údržba v provozuschopném stavu finančně náročnější něž koupě kvalitnějšího kotouče. Obyčejné kotouče mají zuby nejčastěji měkčí a levnější nekvalitně připájeny klasickou pájkou. Tlačení na cenu a výrobní počty v co nejkratší časové hladině vede k urychlování výrobního procesu. Díky všem těmto aspektům dochází k přehřátí těla a jeho zmodrání, nepravidelné usazení zubů, nerovnoměrné rozvrstvení pájky a spousty dalších problémů. Výběrem dražšího kotouče budeme mít zaručenu větší životnost a hlavně snadnější a komfortnější práci, což bych řadil mezi nejdůležitější faktory. Ale to není vše dále si může být jisti osazením kotouče nejkvalitnějšími zuby z nejtvrdšího mikrozrného tvrdokovu zaručující kvalitu. I kvalita upevnění je zřetelně vyšší. Zuby jsou připájeny pomocí třívrstvé pájky, kde máme zaručenu co nejvyšší soudržnost zubu a těla kotouče. A zajisté v této části je důležité zmínit i materiál zubů. V současné době jsou pilové kotouče vybaveny plátky ze slinutého karbidu tak zvané SK plátky. Tyto plátky nám nabízí velkou životnost břitu a velkou kvalitu řezu. Díky přijatelnějším cenám dochází i k prosazování těchto kvalitních kotoučů do domácího užití. Například k osazení cirkulárek, kde uživatel ihned pozná kvalitu řezu, lehkost a komfortnější práci s těmito kvalitními kotouči. Je možnost využití pro speciální aplikace kotouče vyrobené z rychlořezné nástrojové oceli HSS. Dobrým pomocníkem jsou zajisté i stabilizační prvky a odhlučnění. Stabilizační prvky napomůžou při zakousnutí kotouče v řezaném prvku. To může vést až k poškození a znehodnocení vyhnutím segmentu ale i skřivení a až odejítí pojistek u řezného stroje. Těmto potížím nám napomáhají zabraňovat expanzní rozpínací drážky. Jejich úkolem je zajištění tvarové stability při rozpínání působením tepla a odstředivých sil. Napínací kroužky nám zaručují tvarovou stabilitu a rovnost při velkých teplotách a rychlostech, které zasahují až do 2/3 průměru kotouče. Pracovníci při řezání zajisté ocení odhlučňovací drážky řezané laserem, vedoucí ke snížení hlučnosti a tím I navýšení pohodlnosti práce při řezání. Dalším důležitým faktorem u výběru je i tvar zubu. Na zahradách a dílnách nalezneme nejčastěji zuby tvaru rovného, střídavě šikmého, trapézového nebo jejich kombinací. U speciálních řezů nalezneme navíc další typy tvarů zubů jako jsou kónické nebo vyduté. Na masivní dřevo jsou vhodnější zuby rovné a střídavě šikmé. Trapézový zub je vhodnější na řezání velkoplošných materiálů. Geometrie a ostření zubů je dalším prvkem, který bychom neměli opomíjet. Nejdůležitější je přední sklon nebo-li úhel čela zubu, který se pohybuje od +20° pro podélné řezání vláken dřeva až do -6° sloužící k řezání lamino desek. Kvalitnější kotouče mají několikrát ostřeny zuby na nejmodernějších CNC bruskách z ohledem na co největšší možnou přesnost. Drsnost zubu je zajisté v co nejjemnějším provedení až 0,2 μm. Jako poslední faktor uvedu počet zubů označován jako Z. Nejprve uvedu jedno logické pravidlo čím víc zubů tím čistější řez, ale na úkor rychlosti, která pak bude menší. Dalším negativním prvkem velkého počtu zubů je, že při vyšší rychlosti dochází k menší kvalitě řezu. Počet zubů kladně nebo negativně ovlivňuje čistotu řezu. Nyní uvedu pár příkladů obecně, jako například podélné řezané masivní dřevo vyžaduje menší počet zubů skrz piliny oproti tomu příčné řezané dřevo vyžaduje vyšší počet zubů. A na řezání deskových materiálů je lepší využít většího počtu zubů. Teď bude uvedeno pár konkrétních případů jako je pilový kotouč 160 mm používá Z = 12 zubů vhodný pro hrubý a rychlý řez podél vláken. Oproti tomu Z = 24 je vhodný pro univerzální řezání. Z = 40 a vyšší slouží pro přesné a čisté řezy napříč vláken. Na řezání velkoplošných materiálů je vhodné využít u kotouče 160 mm 56 zubů a u 300 mm 96 zubů.

A jak tedy zvolit vhodný pilový kotouč?

Nejprve je důležité, jak už bylo řečeno vybrat správný typ kotouče podle toho na co jej budeme využívat nebo-li dle řezaného materiálu. Následuje zvolení typu zubu a stroje z kterého vychází průměr kotouče a taky tloušťka samotného kotouče nejen dle stroje ale i podle řezného materiálu. Nejlépe kupovat kotouče na jednotlivé druhy práce a ne volit cestu hlavy proti zdi, kde by jsme na všechny druhy práce používali jen jeden typ kotouče. A taky dle všech zmíněných zásad a pouček vybrat si mezi cestou levného kotouče s riziky nebo zvolit kvalitnější nákladnější kotouč zaručující kvalitu, životnost, přesnost, sílu a spousty dalších výhod.

Stránky v kategorii „Kotouče“

V této kategorii je pouze následující stránka.