Hlavní strana

Z Wikipedia Pilové kotouče a nože
Verze z 28. 8. 2014, 15:13; Gspzborovice (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Co to vlastně pila je?

Jedná se o stroj nebo nástroj, který nám slouží k řezání a dělení materiálu. Pod pojmem pila se může skrývat i celá dřevařská provozovna. Pily všeobecně se od svého počátku, který se datuje od 18 století si prošly mnoha změnami. A díky tomu máme dnes mnoho pil různých tvarů o specifických použití. Pila řeže pomocí ozubeného listu (pilového kotouče), pásu, řetězem a dle jejich vlastností, složení a typu můžeme řezat širokou paletu materiálu od plastu, kovu, zlata, dřeva, ocele, kůže a spousty dalších materiálů. U některých materiálů dochází ke vzniku prořezu. Dochází k němu působením řezného stroje, nástroje na materiál a vzniká sypký materiál. Jedno z dělení pil může být na pily jako třískové obráběcí stroje nebo ruční nástroje s možností i motorového pohonu. Dle principu činnosti si můžeme pily rozčlenit do kategorie na přímočaré a kotoučové a v neposlední řadě i dělení podle řezaného materiálu, zde je nejčastější dělení na pily na dřevo a kov a zajisté spousty dalších. Více o pilách a jejich dělení se můžete dočíst v kategorii pily.

Soubor:Pilový kotouče pro výrobu šperků a bižuterie.JPG
Pilový kotouče pro výrobu šperků a bižuterie

Dělení pil

Pily mohou být děleny dle spousty kritérií, okolností a aspektů. Zde budou pily rozděleny a probrány v sekci pily v kategoriích elektrické, motorové, ruční, a pily (stroje), kde v nich budou zahrnuty i pásové pily. Jedná se o mechanickou přístrojovou pilu sloužící k řezání různých materiálů. Ostří je složeno z úzkého, rovného, ozubeného, kovového pásu. Pás se pohybuje na dvou vertikálně uložených kolech mechanismu. Dále v kategorii zabývající se pilami a dál dělenou na již zmíněné rozdělení můžeme nalézt i kotoučové pily. Jsou to pily mnoha jmen, jako okružní pila nebo mnoha lidem známější cirkulárka a tak podobně. Tento stroj slouží k řezání materiálů pomocí ozubeného kovového disku a poháněcího mechanismu, který uvádí kotouč do pohybu. Kotoučová pila může být mnoha podob jako například ruční, stolní, stojanová ve statické poloze sloužící jako obráběcí stroj. Strojní kotoučová pila byla vynalezena v Anglii roku 1780. v dnešní době i dříve se ve velkém využívali, kdekoliv na zahradách, chatách a různých usedlostech. Jednalo se o stroje převážně domácí výroby nebo doplněnou o úpravy a ne vždy bezpečné. Použití pil všeobecně se datuje již od 18 století a dá se říct, že jsou nezbytným pomocníkem. Za svoji existenci si pily prošli mnoha změnami. Kotoučová pila neztrácí své uplatnění ani v dnešní době. Nalezneme ji jak v domácím užití mnoha kutilů tak i ve mnoha firem. Pilové kotouče jsou nejdůležitější částí pily. Jejich kvalita nám udává i další důležitý aspekt jako je přesnost ale taky i životnost a kvalita samotného řezu. Jejich uplatnění je široké v pestrosti řezaného materiálu. Více o pilových kotoučích je možno se dočíst v kategorii kotouče, kde bude uvedeno i několik druhů kotoučů s popisem. Dále zde nalezneme i kategorie jako jsou nože, frézy a spousta dalších.

Dělení dle nejčastějšího materiálu dřeva a kovu

Jak později vyplyne z dalších podkategorií, tak použití pil je pestré a zahrnuje velkou škálu řezného materiálu. Dnes s pilami, noži, frézami, kotouči a tak podobně lze řezat téměř jakýkoliv materiál. Pro přehled možností řezaní konkrétních materiálů doporučuji projít kategorie pily, nože, frézy, kotouče, kde u každého prvku bude i použití. Ale zde v úvodu budou zmíněny jen nejčastější řezané materiály a to dřevo s kovem.

Pily na dřevo

Jedná se o stroje a nástroje sloužící k řezání dřeva. Nejprve ruční pily, kde se jedná o přímý pilový list s různě tvarovanými zuby. Tyto ruční pily odebírají materiál v jednom směru nebo i oboustranném. Pily mají zuby střídavě vyhnuté pro snadnější řezání. Dle tvaru a velikosti řezané věci se volí z pestré škály ručních pil od nejhrubších pil, kterými řežou zároveň dva muži až po nejjemnější na řezání tenkého materiálu. Dále zde můžeme zahrnout i katr vybaven větším počtem zubů vedle sebe v pohyblivém rámu a přímočarým řezáním. Ale nejběžnějším prvkem této kategorie je zajisté kotoučová pila, kterou zná zajisté každý pod názvem cirkulárka. Tato pila je vybavena kruhovým ocelovým kotoučem. V domácím užití se jedná převážně o pily domácích výrob, které můžou být i nebezpečné. Patří zde i tak zvané vertikální pily, které jsou využívány převážně v truhlářství. A v neposlední řadě bych zmínil i pily dělící, které v této kategorii patří mezi nejspolehlivější. Jedná se o stroj v kterém probíhá řez daného prvku upnutého přímo ve stroji. Dále zde máme pásovou pilu s úzkým pásovým pásem, který je svařen do nekonečné smyčky. V neposlední řadě zde můžou být prvky z kategorie elektrických pil, kotoučové pily a spousty dalších jak se dále dočtete.

Pily na kov

Nabízejí se nám nástroje a stroje sloužící k řezání a dělení kovů. Nejprve si uvedeme ruční pily, kde pilový list je umístěn do rámu. Oproti předchozím pilám mají jemnější zuby a případný rozvod je ve vlnkách. Jejich ostří je kalené a v žádném případě se nebrousí. Pokud dojde k otupení pilového listu dojde k výměně listu za nový. V kategorii stroje i zde je dělení na pásové, rámové a kotoučové. Pásová je totožná s předchozím typem. U rámové se jedná o pilový list který je napnut v litinovém rámu, pohybující se ve výkyvných saních. Do této sféry nastupují i novější trendy jako je řezání laserem nebo tlakovou vodou, řezání plasmou a tak dále. U pilových kotoučích převládá převážně použití na frézkách v časté podobě břitových destiček ze slinutého karbidu. V neposlední řadě je potřeba uvést i pilové kotouče a ostatní kategorie, kde mají taky své zástupce pro řezání kovu.

Pily s motorovým pohonem

V této kategorii nalezneme velmi rozšířenou řetězovou pilu. Řetězová pila je součástí téměř každého domu a kutilských dílen. Jedná se o řetěz, který obíhá neustále dokola v neukončené smyčce po obvodu tuhé ocelové planžety. Je poháněn motorem nejčastěji se jedná o spalovací. Slouží převážně k řezání dřeva, ale při využití speciálního řetězu je možnost řezat i jiné materiály než jen dřevo a tím rozšiřuje využití pily. Zuby vypadají jak otevřené háky, které vykusují řezaný materiál. Čím větší tloušťka řetězu tím bude větší i šířka následného řezu. Konkrétnější popis těchto pil nalezneme v kategorii pily v sekci motorové. Dalším adeptem v této kategorii je ruční okružní pila využívána nejčastěji pro drobnější práce do tloušťky zhruba 30 mm. A jako poslední uvedený prvek je přímočará pila sloužící k řezání tenčích materiálů.

Kotouče

Kotoučů máme spousty druhů a tak si každý zajisté najde ten ideální pro svůj konkrétní požadavek, některé z nich budou dále popsány a charakterizovány v kategorii kotouče. Jejich volba bude záviset na požadavcích konkrétního požadavku. Například se bere v úvahu ve zkratce co potřebujeme řezat, materiál, tloušťka, tvar a tak dál a dle toho budou ovlivněny další aspekty, jako jsou počet a tvar zubů, stabilizační prvky a odhlučnění, přesnost řezu, ochranný povlak, rozvod, tepelné zpracování a tak podobně. Podrobnosti o tom jak správně vybrat pilový kotouč, bude možnost se dočíst v kategorii kotouče, kde nalezneme i seznam několika vybraných kotoučů s jejich popisem a charakteristikou, kde bude jejich počet postupem času narůstat.

Nože

Pod tímto pojmem si můžeme vybavit řezný nástroj s čepelí různého materiálu sloužící k řezání, dělení, krájení a tak podobně. V této kategorii budou rozebrány převážně kotoučové nože, ale možná zůstane prostor i pro další nože jako jsou například kuchyňské, vojenské a tak podobně. Využití kotoučových nožů nalezneme převážně v zkracovaní a dělení materiálu jako je například ocel, guma, umělé hmoty, izolační materiál a spousty dalšího. Kotoučové nože nalezneme v řezacích a obráběcích strojích. V kategorii nože si dále podrobněji povíme z čeho jsou nože vyráběny, jakou mají tvrdost, ostří, použití, konkrétní typy nožů a spoustu dalšího.

Frézy

Jedná se o vícebřité nástroje používány k frézování, slouží k obrábění jak kovů tak i jiných materiálů. Obráběcí stroj vybaven frézami se nazývá frézka. Pod pojmem fréza se nám může vybavit i silniční fréza nebo fréza jako malotraktor a tak podobně. Obecně pod slovem fréza hledáme rotační stroj nebo nástroj, který kruhovým pohybem upravuje neboli frézuje zvolený materiál. V kategorii frézy si podrobněji tento nástroj neboli stroj popíšeme a zajisté nebude chybět i doplnění o několik konkrétních typů.

Broušení, ostření, řezání a další služby v strojírenství

Do oblasti pil patří i neodmyslitelně broušení, řezání, ostření a další služby. Pod pojmem broušení si vybavíme obráběcí technologii, kde dochází k ubírání nepravidelných a nahodile orientovaných břitů. Nejstarším broušením je zajisté ruční broušení. I ty nejtvrdší materiály lze brousit a strojovým broušením lze dosáhnout velmi kvalitního povrchu. Řezání je dá se říct hlavní úkol pil. Pilám jde převážně o dělení, krácení a tak podobně cíleno řezáním. Je snahou přesnost, ladnost řezu, plynulost řezu a spousta dalších kritérií ovlivňující dokonalý řez jako může být i ostrost řezného stroje nebo nástroje. O těchto všech aspektech se více dočtete v kategorii broušení, ostření, řezání a další služby v strojírenství.

Firmy

Zde budou uvedeny firmy pohybující se kolem pil, pilových kotoučů, fréz, nožů a podobných. Nejprve bych zmínil firmu GSP. Jedná se o firmu zabývající se výrobou řezných nástrojů. Počátek dlouholeté výroby se datuje od roku 1948. Specializací firmy je výroba HSS pilových kotoučů na kov a kotoučových nožů.

V sortimentu strojů a nástrojů se nacházejí:

  • Celistvé HSS pilové kotouče na kov z materiálů HSS
  • PVD povrchové úpravy na pilové kotouče
  • Speciální pilové kotouče a kotoučové nože na dělení
  • HM pilové kotouče
  • Cermetové pilové kotouče "Throw away"
  • Frikční pilové kotouče a segmentové pilové kotouče
  • Kotoučové pily (stroje)

V současnosti se paleta produktů skládá z následujících oblastí:

Dále zde narazíte na CLEVER TOOLS, Pilanu, KARNED a spousty dalších. Stačí jen vstoupit do kategorie Firmy.

Zajímavosti a aktuality o pilách

Zde budou shromažďovány novinky a aktuality týkající se pil všeobecně a spousty dalších zajímavostí. Dočtete se o nich v kategorii zajímavosti a aktuality o pilách.